Mineraal Zeoliet

Zeoliet-Farming-Minerals bestaat o.a. uit het vulkanische kleimineraal Zeoliet-Clinoptioliet.

Clinoptiloliet mineraal is een natuurlijk multifunctioneel toxinebindmiddel dat vrije ammoniak en vrije zware metalen in het spijsverteringssysteem absorbeert. Clinoptiloliet is een van de meest effectieve natuurlijke zeolieten van het type Heulandite.

 

De zeer poreuze structuur van Zeoliet biedt grote oppervlakken waarop chemische reacties en kationuitwisselingen kunnen plaatsvinden. Het heeft een natuurlijke negatieve lading waardoor het een hoge kationen uitwisselingscapaciteit (CEC) heeft. Door deze superieure capaciteit kan het ammonium, gifstoffen en zware metalen zoals Ni, Pb, Hg en Cd adsorberen.

 

CEC -WERKWIJZE: De uitwisselingscapaciteit van kationen is een maat voor de hoeveelheid kationen (positief geladen ionen) die klei kan opvangen. Omdat mycotoxinen, toxines, zware metalen en ammonium allemaal positief geladen zijn; worden ze gemakkelijk gevangen door kationenwisselaars. Zeoliet is het perfecte bindmiddel met een van de hoogste CEC in alle toevoegingsmiddelen.  

 

Eigenschappen van Zeolite-Farming-Feed:

 

 • Verwijdert mycotoxines, toxines, zware metalen en giftige ammoniak uit het lichaam.

 • Verhoogt de groeisnelheid en dagelijkse gewichtstoename door het verbeteren van de   voerconversie-efficiëntie.

 • Ondersteunt een goede groei en ontwikkeling van botweefsel en structuur.

 • Verbetert de microbiële activiteit in de pens en ionische buffering in het spijsverteringskanaal.

 • Vermindert de kans op schuren, acidose, enteritis en andere problemen met het maagdarmkanaal.

 • Versterkt het immuunsysteem om dieren te beschermen tegen verschillende ziekten.

 • Minimaliseert het risico op secundaire bacteriële indringers zoals E. coli en Salmonella spp. Vermindert diarree en zachte uitwerpselen. Voorkomt natte uitwerpselen en nat strooisel.

 • Vermindert het gebruik van antibiotica.

 

 • Heeft een zeer hoge buffercapaciteit (C.E.C.-waarden) en het vermogen om water en voedingsstoffen van het voer te absorberen en deze in “slow release” te verstrekken aan het spijsverteringssysteem van het dier.

 • Heeft een pH regulerend effect, stabiliseert de pH-waarde en zorgt voor een goed zuur-base evenwicht in de maag.

 • §  “Draagt” vitaminen, mineralen, spoorelementen als ook vet- en aminozuren. Gevolg daarvan is dat deze nutriënten sneller en regelmatiger door het lichaam worden opgenomen waardoor het effect ervan wordt verhoogd.

 • Vermindert ureumtoxiciteit.

 • Verhoogt de ureum smakelijkheid en inname.

 • Verbetert de pens benutting van door ureum geleverde stikstof.

 • Verbetert de voeropname.

Reinigt de slijmlaag in de darmen, waardoor dieren meer van de voedingsstoffen kunnen opnemen.

Natuurlijk zeoliet - clinoptiloliet is een veilig product. Het heeft geen interactie met medicijnen of andere toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

Voeradvies/dosering:    

 

Runder / Melkvee 100 gr / dier dag 

Jongvee                  50-100 gr./dier dag

Varkens                   7-10 gr./kg. voer                  

Pluimvee                 7 gr./kg. voer

Schapen / Geiten  20 gr./dier dag   

Lammeren              10 gr./dier dag

Neem contact op

Heb je een vraag, neem gerust contact op middels onderstaand fomulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.