Jersey- voerconcept

De populariteit van Jersey koeien neemt sterk toe, en daarmee ook de vraag naar een specifiek op Jersey koeien afgestemde opfok en voerstrategie.

Want Jersey koeien zijn net wat anders…

Opfok van een Jersey kalf is vaak een flinke uitdaging:

 • Speciale Jersey-opfokmelk en -opfokvoeders

 

Specifiek en afgestemd rantsoen

 • Speciale op de Jersey koe afgestemde lactatievoeders

 • Monitoringsprogramma op basis van vetzuren in de melk

 

Probleemloze transitieperiode bij Jersey koeien is cruciaal

 • Speciale droogstandsmineralen en afkalf-bolussen

 

Specialisten met ervaring

ES Agriculture heeft kennis en jarenlange ervaring met de Jersey-opfok en de Jersey-rantsoenbenadering en heeft deze gebundeld in het JERSEY-VOERCONCEPT.

Jersey jongvee-opfok

 • Jersey-opfokmelk                                                                                        

  Jerseykalveren hebben een andere behoefte aan energie en eiwit dan andere rassen. Jersey-opfokmelk is in samenwerking met wereldwijd gerenommeerde Jersey-opfok-specialisten ontwikkeld en succesvol in de praktijk beproefd.

Gerenommeerde Jersey opfokspecialisten ontwikkeld en uitgebreid in de praktijk getest. 

 • Hoog aandeel eiwit (26%) met specifiek samengesteld aminozurenpatroon

 • Normaal vetgehalte (18%) maar met een specifiek, veiliger vetzurenpatroon

Jersey optimale groei E.S.  

De Jersey startkorrel is samengesteld op basis van strenge grondstofeisen. Ze hebben een extra hoog energieniveau en een op Jersey kalveren aangepast aminozuren- en vetzurenpatroon.

 • Veilige en rustgevende samenstelling

 • Hoge groei per dag tegen een lage kostprijs

 • Speciale vitamine- en mineralengehaltes

Jersey Lactatie-periode

Jersey koeien wegen 20-30% minder dan een Holsteinkoe en kenmerken zich onder meer door een hogere (ruw)voerefficiëntie. De totale drogestof opname is echter lager en dat vraagt om energie- dichtere rantsoenen; vooral bij de start van de lactatie. Ook moet er extra aandacht zijn voor de vitamine- en mineralenvoorziening. 

 • Speciale lactatiestartbrok met 1200 Vem en specifieke aminozuren

 • Aangepaste premix en extra toevoegingen voor verbetering voerefficiëncy

 • Het concept bevat een uniek rantsoen-monitoringsprogramma, om zaken als pensverzuring, energievoorziening etc. snel en eenvoudig aan het licht te brengen.

Jersey Transitie-periode

De Speciale Jersey droogstandsmineralen zorgen voor een goed herstel tijdens de droogstand en voor een vlotte en probleemloze start na afkalven. Daarnaast bevatten ze componenten welke de drogestof opname stimuleren tijdens de droogstand en na afkalven. De Ion’Activ afkalfbolussen zorgen direct na afkalven voor een enorme energie-boost. Koeien starten direct op, vreten meer en hebben aanzienlijk minder last van transitieziekten (ketose etc.)

 • Droogstandsmineralen voor Jersey`s voor een hoge ds-opname 

 • Snel en probleemloos opstarten direct na afkalven met de Ion’Activ 

Jersey begeleiding

De specialisten van het Jersey-voerconcept hebben jaren ervaring. Middels intensieve en hoogwaardige begeleiding gaan we samen voor het beste resultaat.

 • Intensieve begeleiding door Jersey-specialisten

 • Unieke, uitgebreide 5-6 weekse analyse van het basisrantsoen

Meer weten over het Jersey-voerconcept?

Neem contact op

Heb je een vraag, neem gerust contact op middels onderstaand fomulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.